עורך דין הוצאה לפועל

הוצאה לפועללמשרד מחלקה מיוחדת, בעלת נסיון רב והיקף פעילות נרחב ביותר בגביית חובות בלשכות ההוצאה לפועל השונות בארץ ובבתי המשפט השונים. 

המשרד מטפל בלקוחות רבים בגביית חובות בענין בקשות למימוש משכון, חובות הנובעים משיקים חוזרים, הכחשות עסקאות אשראי, חשבוניות עסקה לא משולמות, ביצוע פסקי דין וגזרי דין, קנסות, אגרות, תובענות על סכום קצוב, הליך כינוס נכסים ופינוי חייבים במידת הצורך. המשרד מחובר באמצעות מערכת ממוחשבת מיוחדת ותוכנה ייעודית למחשבי ההוצאה לפועל ומבצע פעולות גבייה באמצעות תקשורת מחשבים מהירה, לרבות עיקולי מדיה אצל צד ג’- בנקים, חברות ביטוח, ביטוח לאומי וכו’. המשרד מחובר באמצעות תוכנת מחשב ייעודית לנתונים של משרד הפנים ואיתור החייבים ופרטיהם המדויקים מאומת עם הנתונים המופיעים במשרד הפנים באמצעות תקשורת מחשבים on-line.

במידת הצורך, המשרד משתף פעולה עם משרד חקירות ואיתורים הפועל לאתר את החייבים ומבצע להם את מסירות הדואר. כמו כן למשרד אפשרות לקבלת מידע על חייבים מגופים שונים כגון, חברות הסלולר, חברת החשמל, חברות הטלויזיה, ביטוח לאומי, האפוטרופוס הכללי, משרד התחבורה ואח’. ביצוע כל פעולות הגבייה מתועד על ידי העובדים במערכת הממוחשבת ומפוקח על ידי עורך דין הוצאה לפועל , באופן שוטף. נערכת ביקורת לפעולות הגבייה על בסיס יומי ומופקים דו”חות מעקב מפורטים.

באמצעות תוכנת הגבייה המערכת יודעת להגדיר פעולות לגבייה באופן אוטומטי ומתריעה בפני הנציגים מתי יש לבצע כל פעולת גבייה בעיתה עבור כל חייב. במחלקה מחלקת הגבייה מפעילה מערך גבייה מתוחכם הכולל מתמחים, עורך דין הוצאה לפועל, כאשר המשרד יודע לגבות חובות מחייבים, מבלי להשית כל הוצאות משפטיות על הזוכים, תוך מתן מענה מהיר ומדויק של גבייה בזמני פעולה מינימליים ועל ידי ביצוע מינימום פעולות מבצעיות נדרשות.

פעולות הגבייה מתבצעות באמצעות טלפניות מוסמכות שעברו הדרכה ובפיקוח צמוד של עורכי דין וכן על ידי משלוח דרישות תשלום לחייבים בדואר. במידת הצורך משרדנו מפעיל את אמצעי הגבייה המבצעיים העומדים לרשותו בהתאם לתקנות פקודת המסים גבייה ובהתאם לתקנות ההוצאה לפועל. הפעולות המבצעיות כוללות, בין היתר, עיקולי נכסי מקרקעין, הטלת הגבלות על חייבים (הגבלה מלחדש רישיון נהיגה, הגבלה מלחדש דרכון, עיכוב יציאה מהארץ הגבלה בבנק ישראל מלפתוח חשבון בבנק, הגבלה ברשם החברות מלפתוח חברה בע”מ וכו’), עיקול חשבונות בנק ונכסי מיטלטלין, הוצאת מיטלטלין, עיקול פוליסות ביטוח ותוכניות חסכון, תפיסת רכבים וביצוע צווי הבאה וכן במידת הצורך גבייה בהתאם לפקודת המיסים גבייה. חלק מן הפעולות המבצעיות מתבצעות באופן ממוחשב על ידי המערכת ומשוגרות לצדדים שלישיים באמצעות תקשורת מחשבים.