דיני עבודה

Businessman marionette on ropes controlled by puppeteer against city background

משפט העבודה הינו מבין התחומים המשתנים והמתחדשים ביותר בעולם המשפט בכללותו. חברות המעסיקות עובדים נתקלות במהלך פעילותן פעמים אינספור בשאלות ומצבים הקשורים בקשר גורדי לתחום דיני העבודה. בימינו אנו כמעט כל קשת השלבים של יחסי עובד מעביד, החל מרגע העסקתו של העובד (ולמעלה מכך, אף לפני כן, בעת הליך קבלתו לעבודה) וכלה במועד בו יפוטר או יתפטר מעבודתו, מוסדרת ומקבלת ביטוי בחקיקה ובפסיקה, ומחייבת את המעביד באמות מידה ברורות ובקיום חובות מפורשים מכוח דיני העבודה.

התעלמות או אדישות מצד מעביד לאותן אמות מידה וחובות החלים עליו, עלולה לחשוף אותו לתביעות ולהליכים משפטיים מצד עובדיו. מניסיוננו, אי עמידה בקפידה על חוקי העבודה וחשיפה בדיעבד לתביעות כבדות משקל, עשויה להיות לעיתים בעלת משמעות כבדה ואף קיומית עבור חלק מהמעבידים.

משרדנו מעניק יעוץ שוטף על בסיס קבוע הן לחברות והן למעסיקים שונים בתחום דיני העבודה, ומקפיד כי לקוחותינו יעמדו קלה כחמורה בכל החובות השונים החלים עליהם מתוקף היותם מעסיק. בנוסף משרדנו מייצג כמובן הן מעבידים והן עובדים בפני הערכאות השונות בבית הדין לעבודה.

לשותפי ועורכי הדין במשרד ניסיון רב בייצוג מעבידים ועובדים בתחום דיני העבודה שכן תחום דיני העבודה הינו חלק אינטגרלי, משיק ובלתי נפרד במהלך חייהן של כל החברות המעסיקות עובדים בישראל, חברות המהוות רוב קהל לקוחותינו.