לשון הרע באינטרנט

מישהו פרסם עליך דברים בניגוד לרצונך? השמיצו אותך? פגעו בך? לעגו לך?
מישהו השפיל אותך ?

Businessman with paperwork

בעידן האינטרנטי אנחנו רואים מדי יום כיצד גולשי אינטרנט רבים עושים בניגוד לחוק שימוש לרעה במדיה האינטרנטית, כדי להשפיל אחרים, לפגוע בהם או לשים אותם ללעג בפני אחרים.

בזמנים בהם מידע עובר באינטרנט במהירות הבזק, מאתר לאתר ומבלוג לדף פייסבוק, קיימים גורמים המנצלים זאת לרעה ופוגעים באמצעות כך באחרים, מבזים אותם, משפילים אותם או עושים אותם מטרה לשנאה בעיני חבריהם או בעיני עמיתיהם למקצוע. 

בעולם שבו מידע עובר בתוך שניות אחדות ממקום אחד בעולם למשנהו בקלות ובמהירות רבה, הרי שעל מפרסם המידע לקחת בחשבון כי, דברים שהועלו על הכתב יתפרסמו בסופו של יום ברבים.
זהו ניסיון החיים: חַבְרָךְ – חַבְרָא אִית לֵיהּ, וְחַבְרָא דְּחַבְרָךְ – חַבְרָא אִית לֵיהּ
[= לחברך יש חבר, ולחבר של חברך יש חבר; בבלי, בבא בתרא כח, ב].

כיום, כל אחד יכול לנהל באופן עצמאי ובלתי תלוי בלוג אינטרנטי הפתוח לעיני כל או לפרסם מידע בדף הפייסבוק שלו, המקנה גישה לאלפי גולשי אינטרנט. אולם, יש המנצלים לרעה את הכוח הנתון בידיהם ומפרסמים במדיות שונות פרסומים הפוגעים באדם אחר, אם בכוונה לפגוע ואם לאו.

לעיתים מדובר בקטינים אשר לפי החוק אחריותם למעשיהם מוגבלת, אולם אחריותם המוגבלת אינה מביאה בהכרח לכך שאדם אחר לא ייפגע ממעשיהם ועל כך יש מי שצריך ליתן את הדין.

על אף שההתפתחות הטכנולוגית המהירה של עולם המחשבים והאינטרנט מקדימה בהרבה את החקיקה בארץ, הרי שבתי המשפט בארץ לא נותרו אדישים לתופעה ובמספר פסקי דין שניתנו לאחרונה ובשנים האחרונות, ניתן מענה ראשוני למעט מהבעיות המשפטיות שהעולם הדיגיטלי מביא עימו.

חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה-1965 ופסיקת בתי המשפט בארץ מנסים להתמודד בעיקר עם “פרסום” שעשה אדם, שיש בו כדי להשפיל אדם אחר בעיני הבריות, לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג. לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו. החוק בא להגן גם על אדם שמשרתו נפגעה בעקבות הוצאת דיבתו או להגן על אדם שביזו אותו בשל מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלתו.

לאחרונה, התמודדו בתי המשפט בארץ עם קובלנה פרטית שהגישה אזרחית ישראלית כנגד חבר לשעבר אשר פרסם בעמוד הפייסבוק שלו תמונות של הקובלת לצד כינויי גנאי “לא מחמיאים”. בית המשפט הרשיע את הנאשם בעבירות לפי סעיף 6 ביחד עם סעיפים 1(1) ו 1(2) לחוק איסור לשון הרע.

בנוסף, בהתאם לחוק איסור לשון הרע ניתן לתבוע, באופן אזרחי, פיצוי כספי העומד נכון להיום על סך של כ-68,000 ₪, עבור פגיעה שנעשתה בלא כוונה לפגוע ולחילופין, פיצוי כספי בסך של כ- 136,000 ₪, במידה והפגיעה נעשתה בכוונה לפגוע.

הפיצוי הכספי הקבוע בחוק הינו – ללא צורך בהוכחת נזק ! כלומר אין על התובע להוכיח בפני בית המשפט כי הפרסום הפוגע גרם לו לנזק ודי לו להראות כי אכן מדובר בפרסום שנעשה כאמור בחוק איסור לשון הרע.

במידה והפרסום אכן גרם לנפגע לנזק הרי שניתן יהיה לתבוע בבית המשפט פיצוי כספי עבור הנזק שנגרם, בדומה לכל תביעה נזיקית אחרת, אולם במקרה שכזה יהיה על הנפגע להוכיח את הנזק הנגרם.